سوال شده در کتاب مقدس توسط

1 پاسخ

پاسخ داده شده توسط
هر روز در دعا به حضور خدا برو (یوحنا - ۷:۱۵)

هر روز اراده خدا را در کلامش جستجو کن (اعمال - ۱۱:۱۷)

هر روز در هر کاری خدا را اطلاعات کن  (یوحنا - ۲۱-۱۴)

در گفتار و کردارت شاهد امینی باش (متی ۱۹:۴ و یوحنا ۸:۱۹)

در تمام جزئیات زندگیت به خدا اعتماد کن (اول پطرس ۷:۵)

اجازه بده روح خدا ترا هدایت و کنترل کند (غلاطیان ۵: ۱۶-۱۷)

سوالات مشابه

به سایت سوالات کتاب مقدس خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
آیه امروز :

بهره گیری از مطالب این تارنما برای همه آزاد است.

...