1 پاسخ

توسط
از آنجایی که مجازات عادلانه گناه، مجازاتی بی نهایت و ابدی می باشد، تنها خداوند است که می تواند بهای این مجازات را پرداخت کند، زیرا او تنها لایتناهی و ابدی است. اما خداوند در ذات الهی خود نمی تواند بمیرد. بنابراین، خدا انسان شد و در شخص عیسی مسیح به این دنیا آمد. خدا جسم شد و در بین ما زندگی کرد و به ما تعلیم داد. هنگامی که افراد او و پیامش را رد کرده و تصمیم به قتل وی گرفتند، او داوطلبانه خود را برای ما قربانی نمود و اجازه داد تا مصلوبش کنند (یوحنا 15:10). چون عیسی مسیح انسان بود، توانست بمیرد، و چون عیسی مسیح خدا بود، مرگ او ارزشی بی انتها و ابدی داشت. مرگ عیسی بر روی صلیب پرداختی کامل و بی نقص برای گناهان ما بود (اول یوحنا ۲:۲). او عواقبی که ما سزاوارش بودیم را بر دوش خود گرفت. رستاخیز عیسی از مردگان نشان می دهد که مرگ او حقیقتاً قربانی کامل و کافی برای گناهان ما بود.

چه کار باید انجام دهد؟

به خداوند عیسی مسیح ایمان آور تا نجات یابی (اعمال رسولان 31:16). خداوند به طور کامل کار را انجام داده است. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که از طریق ایمان، آن نجاتی را که خداوند ارائه می دهد دریافت کنید (افسسیان 8:2-9). تنها به عیسی به عنوان پرداختی برای گناهان خود اعتماد کنید. به او ایمان بیاورید تا هلاک نشوید (یوحنا 16:3). خداوند نجات را به عنوان هدیه ای به شما عطا می کند و تنها کار شما باید این باشد که آن را بپذیرید. عیسی راه نجات است (یوحنا 6:14).

سوالات مشابه

به سایت سوالات کتاب مقدس خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
آیه امروز :

بهره گیری از مطالب این تارنما برای همه آزاد است.

...