1 پاسخ

توسط
ما همگی به گناه آلوده هستیم (رومیان 23:3). ما همگی با گناه به دنیا می آییم (مزامیر 5:51). و ما همگی شخصاً انتخاب می نماییم تا گناه کنیم (جامعه 20:7، اول یوحنا 8:1). گناه آن چیزی است که ما را از خداوند جدا می سازد. گناه همان چیزی است که ما را در راه نابودی ابدی قرار داده است.

سوالات مشابه

به سایت سوالات کتاب مقدس خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
آیه امروز :

بهره گیری از مطالب این تارنما برای همه آزاد است.

...