1 پاسخ

توسط
این سوال ساده و در عین حال بسیار پرمعنا، مهمترین سوالی است که می تواند پرسیده شود."چگونه می توانم نجات یابم؟" درباره این موضوع است که ما بعد از زندگی خود در این دنیا، ابدیت را در کجا سپری خواهیم کرد.

موضوع مهمتری از مقصد ابدی ما وجود ندارد. خوشبختانه، کتاب مقدس بسیار شفافانه درباب اینکه چگونه شخصی می تواند نجات یابد، سخن می گوید. زندانبان فیلیپی از پولس و سیلاس پرسید: "آقایان چکار باید بکنم تا نجات یابم؟" پولس و سیلاس پاسخ دادند: "به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه ات نجات خواهید یافت".

سوالات مشابه

به سایت سوالات کتاب مقدس خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
آیه امروز :

بهره گیری از مطالب این تارنما برای همه آزاد است.

...