1 پاسخ

توسط
– ما اعتقاد داریم کتاب مقدس، تنها کلام مبری از خطا و خلل و نوشته شده و الهام شده به هدایت روح القدس از سوی خدا است.

– ما اعتقاد داریم به یک خدای واحد ازلی و ابدی و یگانه ،”سه‌ شخصیت در یک ” ،پدر .پسر .روح القدس.

– ما اعتقاد داریم  به الوهیت خداوند ما عیسای مسیح ،که از مریم باکره به دنیا آمد ، در قدوسیت کامل زندگی‌ کرد، معجزات او ،به خون پاک او که کفاره و خون بهای گناهان ماست، به رستاخیز او که از مرگ برخاست و بر مرگ چیره شد ، به صعود او  ، به بازگشت او در قدرت و جلال و سلطنت ابدی او.

– ما اعتقاد داریم به ضروری بودن دریافت نجات از طریق ایمان به عیسی مسیح و تجربه کردن تولد دوباره از طریق روح قدوس او.

– ما اعتقاد داریم به تعمید آب برای مومنان “به صورت غوطه ور کردن در آب “

– ما اعتقاد داریم به دریافت هدیه تعمید روح القدس و دریافت قدرت زبان پرستشی به منزله عملکرد روحانی روح القدس و نیز دیگر  عطایای معنوی روح‌القدس.

–ما اعتقاد داریم به وزارت و سلطنت و هدایت‌های روح القدس در کلیسا که ما را به ملزم شدن و توبه و انتخاب زندگی‌ در تقدیس سوق می‌دهد.

– ما اعتقاد داریم به قیامت  بعد از مرگ مردگان برای ایمانداران و همچنین برای گناهکاران ،و به داوری نهایی و ابدی.

– ما اعتقاد داریم به کلیسا ی مسیح به منزله‌ی بدن مسیح و نیز اتحاد و همدلی همه  عادل شمرده شدگان مسیح.

- ماعتقاد داریم به کاربرد عملی تعلیم مسیح در زندگی‌ روزمره و شخصی‌ با یاری گرفتن از روح القدس در همهٔ ابعاد زندگی‌ خود  و نیز بشارت دادن پیام آزادی و نجات عیسی مسیح به افراد دیگر.

سوالات مشابه

به سایت سوالات کتاب مقدس خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
آیه امروز :

بهره گیری از مطالب این تارنما برای همه آزاد است.

...