آدم و حوا پس از ارتکاب به گناه چگونه مجازات شدند؟

1 پاسخ

پاسخ داده شده 13 مرداد 1396 توسط مدیریت سایت
 
بهترین پاسخ
ایشان به درد، محنت، و مرگ سزاور شده و از باغ بیرون شدند

 (پیدایش ۳:‏۱۶−‏۱۹، ۲۴)

سوالات مشابه

آیه امروز :

96 سوال

96 پاسخ

0 دیدگاه

21 کاربر

بهره گیری از مطالب این تارنما برای همه آزاد است.

...