در پرسشهای عمومی توسط

1 پاسخ

توسط
در كتاب غلاطيان ۵ : ۲۲ به ترتيب ۹ ميوه را نام می برد كه در وقت نجات به يك ايماندار از طرف روح خدا داده می شود . يك شخص مسيحى می بايست نفس خود را روزانه تحت كنترل روح خدا قرار دهد تا اين ميوه ها از او نمايان شود. نه آنكه ندارد بلكه بعنوان هديه يك جا به او در وقت نجات داده شده است ولی نفسى كه نمرده است نمی گذارد كه اين ميوه ها از ما بيرون بيايد.

1-محبت

۲- خوشى يا شادى

 ۳- سلامتى يا آرامش

۴- حلم يا بردبارى

 ۵- مهربانى

 ۶- نيكويى

 ۷- ايمان يا در اصل وفادارى

۸- تواضع يا فروتنى

۹- پرهيزگارى يا خويشتن دارى

سوالات مشابه

به سایت سوالات کتاب مقدس خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
آیه امروز :

بهره گیری از مطالب این تارنما برای همه آزاد است.

...