در سنجش و ارزیابی توسط

1 پاسخ

توسط
مشاركت يعنى رابطه روحانى ايماندارن با يكديگر. در مسيحيت لغت معاشرت كه از لغت عيش و عشرت می آيد وجود ندارد (منظور اينست كه استفاده ندارد ) بلكه يك مسيحى با دنياى بيرون و كسانى كه هنوز مسيح را بعنوان خدا و خداوند نپذيرفته اند فقط رابطه محبت و بشارت را دارد و با ايمانداران رابطه مشاركت . اگر وارد يك مهمانى می شويد كه مردم هنوز با مسيح آشنا نيستند وظيفه شما اينست كه شاهد خوب مسيح باشيد تا بر آنها اثر مثبت مسيح را بگذاريد نه آنكه آنان بر شما اثر بگذارند . اگر در يك جمع ايمانداران بوديد نيز وظيفه شما اثر مثبت گذاشتن بر ساير برادران و خواهران ايمانى شماست تا آنان از ايمان و رفتار شما بنا گردند و به شباهت مسيح برسند . و ما نيز از آنها بنا گرديم تا ما هم از ايمان تا ايمان جلو برويم .

سوالات مشابه

به سایت سوالات کتاب مقدس خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
آیه امروز :

بهره گیری از مطالب این تارنما برای همه آزاد است.

...