1 پاسخ

توسط
لوقا از حواریون مسیح نبود او پزشکی بود که یکی از اناجیل بنام لوقا و کتاب اعمال رسولان را به رشته تحریر در آورده است . او با پولس در ارتباط بوده و بر اساس گزارشات شاهدان عینی و روایت های که یاران مسیح بیان می کردند را جمع آوری کرده و نوشته است .انجیل لوقا طولانترین انجیل است ، متی انجیل خود را بیشتر برای یهودیان نوشت ، مرقس برای غیریهودیان ، مخصوصا برای رومیان نوشت و مخاطب انجیل لوقا شخصی بنام « تئوفلس » و از طریق او یهودیان و غیریهودیان است . دقت لوقا در گزارشات مسیحی نشان میدهد که او نمیخواهد داستان سرایی کند بلکه  از واقعیت های دوران خود سخن میراند . او به این مطلب اشاره که چگونه نبوتهای عبری به طور دقیق در عیسی مسیح انجام شده اند . او شهادت الهامی خود عیسی را در این مورد نقل میکند . ( لوقا 24 : 27 و 44 ) بعلاوه ، لوقا بطور دقیق پیشگویی های خود عیسی را در مورد آینده مینویسد  که بسیاری از آنها با جزئیات کامل و بطور چشمگیری انجام شدند .

سوالات مشابه

به سایت سوالات کتاب مقدس خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
آیه امروز :

بهره گیری از مطالب این تارنما برای همه آزاد است.

...