در پرسشهای عمومی توسط

1 پاسخ

توسط
یوحنا یکی از شاگردان مسیح وتنها کسی بود که به مرگ طبیعی از دنیا رفت والبته جفا  و ظلم بسیار می بیند  او را توی ظرف روغن داغ می اندازنش ولی جان سالم بدر می بره و به جزیره ی تبعید می شود که درسال 101بعد از میلاد مسیح به مرگ طبیعی از دنیا می رود . وی از یاران و محبوب عیسی مسیح بود بطوریکه عیسی مسیح هنگانی که بر روی صلیب بود بود مادرش مریم گفت « اینک یوحنا پسر توست و به یوحنا نیز فرمود اینک مریم مادر توست » .

یوحنا نویسنده یکی از اناجیل و هم چنین کتاب مکاشفه و سه رساله می باشد.

سوالات مشابه

به سایت سوالات کتاب مقدس خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
آیه امروز :

بهره گیری از مطالب این تارنما برای همه آزاد است.

...