1 پاسخ

توسط
در جواب میتوانیم به صورت خیلی واضح و روشن بگوییم که تمام کلیساهای مسیح چهار انجیل معروف یعنی متی، مرقس، لوقا و یوحنا را قبول دارند و علاوه بر این نوشته های دیگری نیز که در عهد جدید داریم را نیز همه کلیساها قبول دارند مثل اعمال رسولان، نامه های مختلف پولس و رسوالن دیگر و غیره. تفاوت کلیساها از اینجا سرچشمه میگیرد که چگونه انجیل را باید فهمید و تفسیر کرد. تمام کلیساها، در دعا و گفتگو کوشش میکنند، اتحاد از بین رفته به خاطر گناهانمان را خدا دوباره به ما برگرداند و هر شخص مسیحی، دعوت شده است که در دعای خود عیسی، شریک شود، چون او در دعا گفته بود :

"ای پدر، همه یکی باشند تا جهان ایمان آورد" .
به سایت سوالات کتاب مقدس خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
آیه امروز :

بهره گیری از مطالب این تارنما برای همه آزاد است.

...