در سنجش و ارزیابی توسط

1 پاسخ

توسط

 واژه "کتاب مقدس (Bible)"، از واژگان لاتین و یونانی می آید که به معنای یک "کتاب" است چرا که کتاب مقدس کتابی برای همه مردم و تمام زمانهاست. کتابی است که شبیه هیچ کتاب دیگر نیست و در طبقه منحصر به خودش جای دارد.کتاب مقدس شامل 66 کتاب مختلف است که شامل کتب شریعت، نظیر لاویان و تثنیه؛ کتب تاریخی نظیر عزرا و اعمال رسولان؛ کتب شعری، نظیر مزامیر و جامعه؛ کتب نبوت، نظیر اشعیا و مکاشفه؛ زندگی نامه ها، نظیر متی و یوحنا؛ و رسالات (نامه های رسمی) نظیر تیتوس و عبرانیان است. 

سوالات مشابه

به سایت سوالات کتاب مقدس خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
آیه امروز :

بهره گیری از مطالب این تارنما برای همه آزاد است.

...